Wednesday , 20 March 2019

Home » Culture » Sammakka sarakka wall art by Ramagundam municipal corporation

Sammakka sarakka wall art by Ramagundam municipal corporation

#wall art

Sammakka sarakka jatara

Sammakka sarakka jatara

Tigers

War scenes

Sammakka fighting against kakatiyas

War scene

00″] Jampanna [/caption]
Sammakka sarakka wall art by Ramagundam municipal corporation Reviewed by on . [caption id="attachment_1436" align="alignnone" width="300"] Sammakka sarakka jatara[/caption][caption id="attachment_1436" align="alignnone" width="300"] Samma [caption id="attachment_1436" align="alignnone" width="300"] Sammakka sarakka jatara[/caption][caption id="attachment_1436" align="alignnone" width="300"] Samma Rating: 0
scroll to top
Skip to toolbar